Nabídka zajištění požární ochrany

V oblasti podnikání, služeb i běžném životě platí celá řada zákonných norem a předpisů. Ne nepodstatné místo mezi nimi má rovněž zákon České národní rady č.91/1995 Sb. O požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky. V těchto zákonných ustanoveních jsou mimo jiné stanoveny povinnosti právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky. Vyplývá z nich celá řada úkolů a povinností pro tyto právnické subjekty, některé z nich pak musí plnit prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Vzhledem k tomu, že okřídlené pravidlo „neznalost zákona neomlouvá“ může vystavit Vás i Vaší firmu nemalým problémům a sankcím ze strany Státního požárního dozoru, dovoluji si nabídnout Vám i všem Vašim klientům své služby-

Nabídka zahrnuje kompletní zajištění požární ochrany zejména:

  • Prodej hasicích přístrojů, požární techniky a příslušenství, včetně dopravy, montáže a zajištění následných kontrol, oprav a veškerých servisních služeb.
  • Revize požárních vodovodů, hydrantů a požárních systémů s tvarově stálou hadicí dle ČSN 730873 navazující na EN 1-2-3 vypracování revizní zprávy o stavu požárních vodovodů, kontrola uzávěrů, požárních klapek požárních ucpávek, náhradních zdrojů, nouzového osvětlení, požárního odvětrání, čerpací stanice, požárně bezpečnostního zařízení, předkalaudační kontroly, opravy a montáž, servis, prodej.

Pokud vás moje nabídka zaujala, garantuji Vám, že s kvalitou a rychlostí našich služeb nebudete mít nikdy problémy. Navíc Vám mohu slíbit množstevní slevy a ujištění, že se vždy budeme snažit být levnější a lepší než konkurence.

Jsem s pozdravem a těším se na další, jistě pro všechny prospěšnou spolupráci.

Jiří Válek 

↑ nahoru ↑